Bilety

Ceny biletów:

Przyjmujemy płatności kartą.

Wstęp bezpłatny:

1) osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
2) pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
3) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
4) posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305)
5) dzieci do lat 7
6) osoby, które ukończyły 75 rok życia
7) opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Uwaga: W pierwszy piątek każdego miesiąca wstęp bezpłatny.