Podsumowanie roku 2018

16 wystaw czasowych (w tym przynajmniej 6 bardzo prestiżowych), 4 wystawy organizowane poza Centrum (w tym dwie w Operze Śląskiej, jedna w NOSPR w Katowicach i jedna w Filharmonii Śląskiej), 12 wernisaży, 8 koncertów, 2 spotkania autorskie, widowisko teatralno-muzyczne, narodowe czytanie, 2 rajdy rowerowe, realizacja 6 projektów, konsultacje naukowe, działalność edukacyjno-naukowa, noc muzeów – to w największym uproszczeniu podsumowanie tego, co zrobił w 2018 r. dziesięcioosobowy Zespół Centrum Kultury Śląskiej. „Praca w kulturze” jest w istocie wypełnianiem idei piękna i dobra przez Idealistów, którym najczęściej płaci się słowem: DZIĘKUJĘ. Dziękuję zatem Pracownikom, Artystom, Radzie Programowej, Przyjaciołom Centrum, wszystkim Odbiorcom. Słowa wdzięczności należą się także Sponsorom i Mecenasom za znaczące finansowe wsparcie oraz Organizatorowi za ogromne zaufanie jakim obdarzył działania Centrum w 2018 r. Na koniec roku 2017 mówiliśmy, że bagaż, który wzięliśmy na siebie, wypełniony jest bardzo dobrym poziomem i wyrobioną, rozpoznawalną już na całym Śląsku marką. Ciągle udaje się ten ciężar dźwigać, choć koniec tego roku pokazał, iż momentami człapaliśmy na kolanach – z dziesięcioosobowego Teamu chwilami nad całością musiały zapanować zaledwie trzy osoby. Mimo wszystko z nadzieją spoglądamy na Nowy Rok. Z niecierpliwością czekamy na realizację zwycięskiego projektu w konkursie Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego „Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej”; wyczekujemy mających nastąpić w 2019 r. prac zmierzających do poprawy stanu pałacowej wieży, wreszcie wyglądamy odbiorców, którzy stanowią o sile Instytucji i którzy są istotą naszej działalności (w roku 2018 odnotowaliśmy rekordową liczbę odwiedzających). Mimo obaw związanych z najniższą jak dotąd dotacją, rok 2018 należy uznać pod każdym względem za udany.

Stanisław Zając, dyrektor Centrum Kultury Śląskiej

« z 2 »

on 2 stycznia • by

Comments are closed.