Rada Programowa

Rada Programowa Centrum Kultury Śląskiej działa na podstawie Regulaminu opracowanego na podstawie § 8 oraz § 13 Statutu Centrum. Jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum, a jej kadencja trwa 4 lata. Na mocy uchwały nr 283/1236/2018 r. Zarządu Powiatu Tarnogórskiego do Rady Programowej II kadencji (lata 2018-2022) zostali powołani: prof. Jan Szmatloch (dotychczasowy przewodniczący), dr hab. Zbigniew Furgaliński, dr Mateusz Lewandowski, Eugeniusz Orłowski, Jacek Grysko.

Stoją od lewej: Eugeniusz Orłowski, dyr. Stanisław Zając, prof. Jan Szmatloch (przewodniczący), Jacek Grysko, dr hab. Zbigniew Furgaliński, dr Mateusz Lewandowski

BIOGRAMY:

Prof. Jan Szmatloch

Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie prowadzi Pracownię Druku Wklęsłego w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Uprawia grafikę warsztatową (akwaforta), rysunek. 

W latach 1975–2016 uczestniczył w 220 wystawach środowiskowych i krajowych oraz w ponad 85 wystawach grafiki polskiej na całym świecie. Uczestniczył również w międzynarodowych biennale i triennale grafiki, m.in. w Krakowie, Londynie, Toronto, San Francisco, Baden-Baden, Leicester, Chamalières oraz Sarcelles. Jego dzieła to rozbudowane cykle graficzne i rysunkowe („Okna”, „Pejzaże”, „Zwrotnice”, „Skarpy”, „Bez adresu”), w których przedstawia charakterystyczne motywy Górnego Śląska: fragmenty starej architektury miejskiej i przemysłowej, zdegradowany pejzaż itp. Jego sztuka wpisuje się w tradycję werystycznej i zarazem nostalgicznej grafiki środowiska katowickiego, którego jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli.

W I kadencji RP prof. Szmatloch pełnił funkcję przewodniczącego. Powierzone sobie zadanie traktuje z ogromnym osobistym zaangażowaniem i wielką troską o sprawy Centrum. Przejawia się to nie tylko w uczestnictwie w spotkaniach rady, ale także w aktywnym tworzeniu programu instytucji, organizacji kontaktów z artystami plastykami, a także stałym bywaniu na imprezach kulturalnych organizowanych przez Centrum.

dr hab. Zbigniew Furgaliński

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego. Studiował na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując dyplom z grafiki warsztatowej oraz ilustracji książkowej u profesorów Stanisława Kluski i Stanisława Gawrona. Jako zastępca dyrektora administracyjnego ASP w Krakowie bardzo przyczynił się do usamodzielnienia się jej filii katowickiej, pełniąc potem w ASP w Katowicach przez kilka lat funkcję dziekana. Obecnie prowadzi Pracownię Sztuk Wizualnych na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach, pracuje także na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Specjalizuje się w litografii barwnej, malarstwie sztalugowym i architektonicznym. Posiada liczne realizacje z zakresu malarstwa architektonicznego oraz projektowania wnętrz. Jest sprawnym i skutecznym organizatorem licznych przedsięwzięć w macierzystej uczelni oraz poza nią. Dr Furgaliński mieszka w Tworogu i jest bardzo emocjonalnie związany z powiatem tarnogórskim.

dr Mateusz Lewandowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą projektowania usług publicznych i innowacji, modeli biznesowych, zarządzania efektywnością, a także gospodarki obiegu zamkniętego. Dorobek naukowy obejmuje autorstwo dwóch monografii naukowych oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 30 prac naukowych, opublikowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA. Pracuje także jako konsultant w projektach wdrożeniowych w sektorze publicznym. Jest członkiem Rad Programowych i Redakcji kilku międzynarodowych czasopism naukowych, członkiem The European Academy of Management (EURAM) oraz The International Research Society for Public Management (IRSPM). Jako recenzent współpracuje z takimi czasopismami jak np. European Management Journal, Journal of Organizational Change Management, Sustainability. Od końca 2013 r. dr Lewandowski jest członkiem Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej, aktywnie uczestnicząc w jej posiedzeniach i służąc instytucji fachową wiedzą i poradą w zakresie innowacji na rynku kultury.

Eugeniusz Orłowski

Prezes Zarządu O&S Computer Soft w Radzionkowie, członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej; laureat Złotej Odznaki „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Mecenas i koneser sztuki, a przy tym wielki sympatyk Centrum Kultury Śląskiej, który kilkakrotnie wsparł instytucję finansowo, sponsorując wydanie katalogu „Incidental & Accidental” w 2016 r. oraz organizację wielkiej wystawy „Twórcy Kultury Śląskiej” w 2017 r. Eugeniusz Orłowski zorganizował także w siedzibie O&S wystawę fotogramów „Twórców Kultury Śląskiej”.

Jacek Grysko

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Prowadzi działalność w sferze public relations, animacja kultury oraz jako event menadżer. Jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego – największej imprezy muzycznej województwa śląskiego, której celem jest propagowanie arcydzieł muzyki wokalno-instrumentalnej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku najwybitniejszego kompozytora polskiego baroku, urodzonego na Śląsku Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Jako właściciel Agencji Kofeina Public Relations zajmuje się budowaniem wizerunku medialnego firm oraz osób medialnych. Kolejne dziedziny działalności Jacka Grysko to organizacja różnego rodzaju imprez (plenerowe, spotkania firmowe, szkolenia, imprezy samorządów terytorialnych) w ramach firmy Superimprez.pl oraz fotografia w ramach firmy Kofeina Fotografia Artystyczna.

Od 2016 r. Jacek Grysko, bardzo aktywnie współpracuje z Centrum – jako sponsor, organizator Festiwalu Gorczyckiego, współorganizator imprez, fotograf, twórca strony internetowej, służąc pomocą w zakresie działalności kulturalnej Centrum, PR oraz organizacji imprez, np. rajdów rowerowych. Będąc mieszkańcem Nakła Śląskiego, jest do dyspozycji Centrum praktycznie w każdej chwili.