Wiosenne ASPiracje

Centrum Kultury Śląskiej stawia sobie za cel promowanie twórczości artystów o różnych stopniach profesjonalizmu, w tym także zasłużonych artystów plastyków związanych z katowicką Akademią Sztuk Pięknych – zarówno jej wykładowców jak i osób przez nią rekomendowanych. Temu celowi służy cykl kwietniowych wystaw noszących łatwo czytelną nazwę: „Wiosenne ASPiracje”.

Inicjatywa spotkała się z przychylnością wykładowców ASP , dzięki czemu od 2014 r. w Centrum odbyło się już siedem wystaw z tego cyklu:

2014  Jan Szmatloch. Architektura pamięci

Autor:

Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie prowadzi Pracownię Druku Wklęsłego w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Uprawia grafikę warsztatową (akwaforta), rysunek. Głównym tematem prac prof. Szmatlocha jest Górny Śląsk, a zwłaszcza jego pejzaż miejski. Akwaforty pokazują dramatyczne, destrukcyjne zmiany, jakim podlega współcześnie ten region.

Wystawa:

Przedstawiła wybór grafiki reprezentatywnej dla wiodących cykli prof. Szmatlocha: „Okna”, „Skarpy”, Zwrotnice”, „Bez adresu”, „Martwe natury” oraz „Kalendarze śląskie”.

2015  Roman Kalarus. Plakaty, grafika, kolaże

Autor:

Profesor ASP w Katowicach, grafik, plakacista, drzeworytnik. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek Górnego Śląska – jako niezwykle oryginalny plakacista i grafik, w którego twórczości mieści się zarówno sztuka sakralna, jak i przewrotna, a dla niektórych może nieco wyuzdana erotyka.

Wystawa:

Był to przegląd różnych form twórczości prof. Kalarusa: bardzo duży wybór plakatów (wszystkie wykonane oryginalną, ręczną kreską, drukowane w technice sitodruku), kolaże, rysunki, a także odbitki barwnych drzeworytów.

2016  Ireneusz Walczak „Simulacrum?”

Autor:

Profesor zwyczajny w Katedrze Malarstwa ASP w Katowicach, uprawia malarstwo. Interesuje go psychoanaliza człowieka współczesnego, jego kondycja, pytania o tożsamość. Podejmuje także temat przynależności kulturowej i społecznej.

Wystawa:

Narrację autor zbudował na bazie obrazów z trzech ostatnich cykli: „My house is my anguage”, „Multikulti”, „Loading, please wait…”. Część obrazów została pokazana w formie skrzynki, która uwolniła opowieść z przymusu dwuwymiarowości.

2017  Adam Romaniuk „Powidoki znaku”

Autor:

Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia grafikę warsztatową (litografia, serigrafia), grafikę komputerową, malarstwo, plakat, zajmuje się projektowaniem graficznym i grafiką książkową.

Wystawa:

Wyselekcjonowany zbiór prac z ostatnich 15 lat, zrealizowanych w technice druku cyfrowego (cykle „Powidoki”, „Karnawał”, „Depozyt”, „Dialog”, Falochron”, „Podobieństwa”) oraz ekspozycja o charakterze intermedialnym „Powidoki – Jagielnica”, przygotowane specjalnie na okoliczność wystawy w Centrum, a będące reminiscencją wizyty Romaniuka w rodzinnej Jagielnicy na Ukrainie.

Spektakl „Powidoki znaku”

2018  Karol Wieczorek „Cienie”

Autor:

Twórca samodzielny, nie związany działalnością dydaktyczną z żadną uczelnią; artysta o bardzo dużej renomie w środowisku artystycznym, niezwykle cenionym przez wiodących polskich krytyków i znawców sztuki.

Wystawa:

W Centrum artysta pokazał prace o bardzo różnorodnym charakterze i przekroju czasowym – rysunki, obrazy, instalacje, często wykonywane za pomocą oryginalnej techniki własnej.

2019 Zbigniew Furgaliński „Horyzonty”

Autor:

Prowadzi Pracownię Sztuk Wizualnych na Wydziale Projektowym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Specjalizuje się w litografii barwnej, malarstwie sztalugowym i architektonicznym.

Wystawa:

tematem łączącym obrazy był horyzont, rozumiany przez Autora jako granica, pojęcie fizyczne i metafizyczne zarazem. Pokazał to w postaci ekstraktu pejzażu, doprowadzonego do znaku elementarnego, którym jest pozioma linia, wzbogacona o przenikające spod obrazu pulsujące światło.

2020  Jacek Rykała „Czarne słońce”

Autor:

Malarz, poeta, reżyser, dramaturg. Jest profesorem zwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa. Specjalnością tego artysty jest portretowanie miejskich podwórek oraz zaułków, w których pobrzmiewa głęboka fascynacja dawno minioną epoką dzieciństwa.

Wystawa:

Ma charakter retrospektywny. Zostały na niej pokazane najważniejsze prace prof. Jacka Rykały z okresu ostatnich 20 lat, ale około połowa to obrazy nowe, w tym prezentowane po raz pierwszy właśnie na wystawie w Centrum.

on 12 kwietnia • by

Comments are closed.