Wystawy

Jako instytucja o szerokim zakresie zainteresowań w dziedzinie sztuk pięknych Centrum Kultury Śląskiej udostępnia swoje sale wystawiennicze artystom o różnym profilu twórczości: malarzom, rzeźbiarzom, grafikom, twórcom tkaniny artystycznej, a także fotografom. Instytucja stoi otworem nie tylko dla twórców o już ustalonej renomie, czego przykładem cykliczny projekt Wiosenne ASPiracje, prezentujący dzieła profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ale także dla młodych twórców.

Wyboru i akceptacji wystaw dokonuje Rada Programowa, której przewodniczy prof. ASP Jan Szmatloch. Artyści ubiegający się o zorganizowanie wystawy powinni złożyć w Centrum swoją ofertę w formie katalogów lub innych druków (można przesłać wstępną propozycję drogą mailową). Czas oczekiwania na termin zaakceptowanej wystawy wynosi około 2 lata.

Istnieje także możliwość zaprezentowania wystawy o charakterze edukacyjnym.